วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดหาเครื่องมือสำหรับการประมาณทางการเงิน (Financial Forecasting Model) เพื่อรับรองมาตรฐานการบัญชี TFRS9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดหาเครื่องมือสำหรับการประมาณทางการเงิน (Financial Forecasting Model) เพื่อรับรองมาตรฐานการบัญชี TFRS9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2566
Skip to content