วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับการกำกับและควบคุมภายใน

จ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับการกำกับและควบคุมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3,423,700.00

วันที่ประกาศ : 4 ต.ค. 2564
Skip to content