วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสภาพการขายฝากที่ดิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสภาพการขายฝากที่ดิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เมษายน 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

วงเงินงบประมาณ

1,160,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

50,000,000.00

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2565
Skip to content