วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 475,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 475,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

495,300.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2565
Skip to content