วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลข้อมูลอย่างยั่งยืน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล

จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลข้อมูลอย่างยั่งยืน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล

วงเงินงบประมาณ

8,030,000.00

วันที่ประกาศ : 16 พ.ค. 2566
Skip to content