วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

วงเงินงบประมาณ

6,000,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ส.ค. 2566
Skip to content