วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแบบประมาณการทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TFRS9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างที่ปรึกษาโมเดลการเงินรองรับ TFRS ๙

จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแบบประมาณการทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TFRS9 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างที่ปรึกษาโมเดลการเงินรองรับ TFRS ๙

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 25 มิ.ย. 2567
Skip to content