วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct และสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจ้าง เกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ส.ค. 65 โดยใช้ประมาณจากงาน : งานยกระดับการกำกับและควบคุม

จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) ตามเกณฑ์ Market Conduct และสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน/ลูกจ้าง เกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ส.ค. 65 โดยใช้ประมาณจากงาน : งานยกระดับการกำกับและควบคุม

วงเงินงบประมาณ

6,831,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2565
Skip to content