วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) และแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Surprise Check) ตามเกณฑ์ Market Conduct ประจำปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับการกำกับและควบคุมภายใน

จ้างที่ปรึกษาเพื่อการสอบทานแบบไม่เปิดเผยตน (Mystery Shopping) และแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Surprise Check) ตามเกณฑ์ Market Conduct ประจำปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับการกำกับและควบคุมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4,920,700.00

วันที่ประกาศ : 25 มิ.ย. 2567
Skip to content