วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนระบบงานทดแทนระบบงาน CBS ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : จ้างที่ปรึกษาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนระบบงานทดแทนระบบงาน CBS

จ้างที่ปรึกษาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนระบบงานทดแทนระบบงาน CBS ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย. 2564 โดยใช้ประมาณจากงาน : จ้างที่ปรึกษาเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนระบบงานทดแทนระบบงาน CBS

วงเงินงบประมาณ

18,900,000.00

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2564