วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาออกแบบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม” ให้เป็นกลไกลหลักในการดำเนินธุรกิจ การขับเคลื่อนกระบวนการ และการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก (GSB Transformation) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม”

จ้างที่ปรึกษาออกแบบและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม” ให้เป็นกลไกลหลักในการดำเนินธุรกิจ การขับเคลื่อนกระบวนการ และการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก (GSB Transformation) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม”

วงเงินงบประมาณ

10,360,998.00

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2565
Skip to content