วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง (Bank-wind BCP Testing Exercise) ปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษาสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และการทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง (Bank-wind BCP Testing Exercise) ปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

วงเงินงบประมาณ

7,000,000.00

วันที่ประกาศ : 2 มี.ค. 2565
Skip to content