วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาสำรวจโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.พ.62 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าวิจัยและพัฒนา “

“จ้างที่ปรึกษาสำรวจโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.พ.62 โดยใช้ประมาณจากงาน : ค่าวิจัยและพัฒนา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content