วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณของประชาชนฐานราก เพื่อจัดทำดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก ปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณประจำปี : กลุ่มอื่นๆ “

“จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณของประชาชนฐานราก เพื่อจัดทำดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก ปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณประจำปี : กลุ่มอื่นๆ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content