วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลประชาชนฐานรากเชิงปริมาณ เพื่อจัดทำดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก ปี 2562 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลประชาชนฐานรากเชิงปริมาณ เพื่อจัดทำดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานราก ปี 2562 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content