วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณหนี้สินประกันภัย รายไตรมาสและการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก

จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณหนี้สินประกันภัย รายไตรมาสและการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอก

วงเงินงบประมาณ

2,123,950.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 2566
Skip to content