วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย รายไตรมาสและการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าตอบแทนส่วนบุคคล

จ้างที่ปรึกษาสอบทานการคำนวณสำรองประกันภัย รายไตรมาสและการกำหนดสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.65 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าตอบแทนส่วนบุคคล

วงเงินงบประมาณ

1,912,400.00

วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2565
Skip to content