วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงสร้างการทำธุรกิจของธนาคารออมสินเพื่อรองรับ Digital Business and FinTech ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม 2561”

“จ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงสร้างการทำธุรกิจของธนาคารออมสินเพื่อรองรับ Digital Business and FinTech ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม 2561”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content