วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาศึกษาเส้นทางการตัดสินใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (Customer Journey) และข้อเสนอในการสร้างประสบการณ์ที่ดี (Customer Experience) ของกลุ่มลูกค้าฐานราก ปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 “

“จ้างที่ปรึกษาศึกษาเส้นทางการตัดสินใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (Customer Journey) และข้อเสนอในการสร้างประสบการณ์ที่ดี (Customer Experience) ของกลุ่มลูกค้าฐานราก ปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content