วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประมาณการทางการเงิน รวมถึงให้ความเห็นในการให้สินเชื่อ สำหรับสินเชื่อใหม่มีประกัน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างที่ปรึกษาของฝ่ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่

จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประมาณการทางการเงิน รวมถึงให้ความเห็นในการให้สินเชื่อ สำหรับสินเชื่อใหม่มีประกัน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างที่ปรึกษาของฝ่ายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่

วงเงินงบประมาณ

1,944,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2565