วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาพัฒนางานตรวจสอบภายในมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 (ISMS: Audit Management System) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับงานตรวจสอบภายใน

จ้างที่ปรึกษาพัฒนางานตรวจสอบภายในมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 (ISMS: Audit Management System) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานยกระดับงานตรวจสอบภายใน

วงเงินงบประมาณ

4,500,000.00

วันที่ประกาศ : 19 ก.พ. 2567
Skip to content