วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital Risk) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานกระบวนการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัล

จ้างที่ปรึกษาพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital Risk) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานกระบวนการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีดิจิทัล

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2567
Skip to content