วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการ (Restructuring & Reprocess) ด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถรองรับธุรกิจในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งาน Process Innovation Outsource “

“จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการ (Restructuring & Reprocess) ด้านทรัพยากรบุคคลให้สามารถรองรับธุรกิจในอนาคต ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งาน Process Innovation Outsource “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content