วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงคุณภาพข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Quality Improvement) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล

จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงคุณภาพข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Quality Improvement) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล

วงเงินงบประมาณ

9,481,600.00

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 2564
Skip to content