วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสินปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อธนาคารออมสินปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวิจัยและพัฒนา

วงเงินงบประมาณ

8,000,000.00

วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2565
Skip to content