วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง > สัญญาหรือข้อตกลง > จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โครงการจัดตั้งกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โครงการจัดตั้งกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content