วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจำหน่ายลูกหนี้สินเชื่อ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ(ขาย/โอนลูกหนี้)

จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจำหน่ายลูกหนี้สินเชื่อ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ(ขาย/โอนลูกหนี้)

วงเงินงบประมาณ

20,000,000.00

วันที่ประกาศ : 25 ม.ค. 2565
Skip to content