วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของ พนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเกี่ยวกับบทบาทการนำองค์กรของผู้บริหารระดับสูง และการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่น ๆ”

“จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของ พนักงาน/ลูกจ้าง ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเกี่ยวกับบทบาทการนำองค์กรของผู้บริหารระดับสูง และการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการปฏิบัติงานของธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่น ๆ”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content