วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาเชิงลึกเพื่อจัดทำ Customer Journey Map และข้อเสนอในการสร้างประสบการณ์ที่ดี (Customer experience) ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 61”

“จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาเชิงลึกเพื่อจัดทำ Customer Journey Map และข้อเสนอในการสร้างประสบการณ์ที่ดี (Customer experience) ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 61”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content