วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) เพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบ SWIFT ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) และตรวจรับรองตาม มาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ สําหรับระบบ SWIFT

จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) เพื่อตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบ SWIFT ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) และตรวจรับรองตาม มาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ สําหรับระบบ SWIFT

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content