วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

จ้างที่ปรึกษากำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

วงเงินงบประมาณ

1,500,734.31

วันที่ประกาศ : 26 ต.ค. 2565
Skip to content