วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่ดินและขายฝาก ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่ดินและขายฝาก ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างที่ปรึกษา

วงเงินงบประมาณ

9,899,300.00

วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 2565
Skip to content