วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อการเข้าครอบครองหุ้นสามัญ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อการเข้าครอบครองหุ้นสามัญ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

วงเงินงบประมาณ

1,521,711.00

วันที่ประกาศ : 7 มี.ค. 2567
Skip to content