วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อสอบทานธุรกิจเชิงลึก (Due Diligence) ด้านกฎหมายเพื่อการเข้าครอบครองหุ้นสมัญ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

จ้างที่ปรึกษากฎหมายเพื่อสอบทานธุรกิจเชิงลึก (Due Diligence) ด้านกฎหมายเพื่อการเข้าครอบครองหุ้นสมัญ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา

วงเงินงบประมาณ

3,004,620.73

วันที่ประกาศ : 16 มี.ค. 2565
Skip to content