วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำใบบันทึกรายการ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ RECEIPT ROLL (COM) ยี่ห้อ OMRON จำนวน5,000 ม้วน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

จ้างทำใบบันทึกรายการ เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ RECEIPT ROLL (COM) ยี่ห้อ OMRON จำนวน5,000 ม้วน ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มีนาคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content