วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างทำโล่รางวัล เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานสายงานกิจการสาขาที่มีผลการดำเนินงาน (Point) และรางวัลนักขายดีเด่น (Top Sale Awards) ในการประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไปเพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โดย บริษัท มิลาโน ทรอฟี้ จำกัด”

“จ้างทำโล่รางวัล เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานสายงานกิจการสาขาที่มีผลการดำเนินงาน (Point) และรางวัลนักขายดีเด่น (Top Sale Awards) ในการประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไปเพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โดย บริษัท มิลาโน ทรอฟี้ จำกัด”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content