วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร กิจจกรรมธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2561 ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท หัวหอม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร กิจจกรรมธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม ประจำปี 2561 ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท หัวหอม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content