วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำแหวนทองคำที่ระลึกประดับเพชร เพื่อมอบให้กับพนักงานที่ปฎิบัติงานมานานครบ 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจำปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ต้นทุนบริการปัจจุบัน-ของที่ระลึกปฎิบัติงานมานาน

จ้างทำแหวนทองคำที่ระลึกประดับเพชร เพื่อมอบให้กับพนักงานที่ปฎิบัติงานมานานครบ 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ประจำปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ต้นทุนบริการปัจจุบัน-ของที่ระลึกปฎิบัติงานมานาน

วงเงินงบประมาณ

13,333,200.00

วันที่ประกาศ : 21 ต.ค. 2564
Skip to content