วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างทำแบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เนื่องจาก ตามหนังสือ พด.บ.(ค) 0196/61 ลว. 20 ก.พ.61 ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินจัดจ้าง”

“จ้างทำแบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เนื่องจาก ตามหนังสือ พด.บ.(ค) 0196/61 ลว. 20 ก.พ.61 ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินจัดจ้าง”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content