วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำเข็มกลัดรางวัล โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ส.ค. 65 โดยใช้ประมาณจากงาน : งานเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

จ้างทำเข็มกลัดรางวัล โครงการให้รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารออมสิน ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ส.ค. 65 โดยใช้ประมาณจากงาน : งานเสริมสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

วงเงินงบประมาณ

4,247,500.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2565
Skip to content