วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชร รางวัลโครงการ GSB Awards 2020 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชร รางวัลโครงการ GSB Awards 2020

จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชร รางวัลโครงการ GSB Awards 2020 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชร รางวัลโครงการ GSB Awards 2020

วงเงินงบประมาณ

1,195,760.00

วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2564
Skip to content