วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชร รางวัลโครงการ GSB Awards 2021 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่ารางวัล

จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชร รางวัลโครงการ GSB Awards 2021 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่ารางวัล

วงเงินงบประมาณ

1,250,000.00

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2565