วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างทำหนังสือ (Pocket Book) ประชาสัมพันธ์ผลงานผู้ประกอบการโครงการ Step & Boost up Program ประจำปี 2565 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 310,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างทำหนังสือ (Pocket Book) ประชาสัมพันธ์ผลงานผู้ประกอบการโครงการ Step & Boost up Program ประจำปี 2565 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 310,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

320,000.00

วันที่ประกาศ : 10 ก.พ. 2566
Skip to content