วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างทำหนังสือ ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 299,974.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างทำหนังสือ ชุมชนมีดี ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ที.เค. พริ้นติ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 299,974.50 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

299,974.50

วันที่ประกาศ : 15 ต.ค. 2564
Skip to content