วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) หอวชิราวุธานุสรณ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการธนาคารออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จ้างทำพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) หอวชิราวุธานุสรณ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการธนาคารออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 12 ก.ค. 2564
Skip to content