วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างทำป้ายสำนักงานบริการธนาคารชุมชน ธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลโก้ ดีไซน์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 332,770.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปวง

จ้างทำป้ายสำนักงานบริการธนาคารชุมชน ธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลโก้ ดีไซน์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 332,770.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content