วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำป้ายคล้องคอ บริการธนาคารชุมชน ธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท สยามพรีเมี่ยมโปรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 232,725.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างทำป้ายคล้องคอ บริการธนาคารชุมชน ธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท สยามพรีเมี่ยมโปรดักส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 232,725.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content