วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างทำปฏิทินแขวนไทย ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน”

“จ้างทำปฏิทินแขวนไทย ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน”

วงเงินงบประมาณ

23,100,000.00

วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2561