วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำปฏิทินสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.พ.2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

จ้างทำปฏิทินสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.พ.2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร

วงเงินงบประมาณ

640,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.พ. 2565
Skip to content