วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างทำนาฬิกาแขวนผนังใช้สำหรับมอบให้กับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จิดาภา 54 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 214,650.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างทำนาฬิกาแขวนผนังใช้สำหรับมอบให้กับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จิดาภา 54 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 214,650.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

214,650.00

วันที่ประกาศ : 7 ก.ค. 2564
Skip to content